Voda kterou pijeme!

Věnujte chvilku pozornosti tomuto článku a poodhalte co se skrývá ve vodě, kterou většina z nás denně konzumuje a co se spolu s ní může dostávat do našeho těla.

Image 0
Voda základ života

Většina z nás má asi dobrý přehled o tom v jaké formě do svého těla dostává potřebné tekutiny a vnímá rozdíl mezi pitím samotné vody a pitím limonád, kávy, alkoholu, štáv atd. Voda je pro nás životně důležitá a tyto markantní rozdíly v jejích příměsích jsou nám zřejmé. Na druhé straně se ve vodě vyskytují příměsi, které v ní nechceme a zřejmé nejsou. Voda, která neustále přijímá látky ze svého okolí, tvoří základ všeho co pijeme a na čem tak závisíme. Málokdy se asi zamýšlíme nad tím, jakou vodu pijeme nad rámec chutě, barvy a vůně, přitom její složení je daleko komplexnejší a velmi důležité.

V přírodě se vyskytující voda, ať už podzemní či povrchová, která byla odpradávna používána k pitným účelům, není nikdy chemicky čistou sloučeninou H2O, ale jedná se o systém ve vodě rozpuštěných plynů a především minerálních a zčásti též organických látek přírodního původu. Tyto látky jsou pro tělo důležité a pití demineralizované vody by při dlouhodobém užívání tělu škodilo.(1) Problémem jsou však polutanty, které se do vody dostávají a jejich odstranění je technologicky náročné, v průmyslových úpravnách vod s dnešním vybavením dokonce nemožné a také ty, které se do vody dostávají až v poslední části své cesty ke spotřebiteli (z obalů a potrubí).

Akademie věd

Provokativní otázky i alarmující zjištění přinesl odborný seminář nazvaný „Pitná voda je – a bude?”, který uspořádala Akademie věd ČR v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.(2)

Pitná voda sice splňuje relativně přísné normy, ale s tím, jak se zlepšují analytické metody, vyvstávají nové otázky. „Kvalita surové vody se mění a velmi rychle klesá. Mnohde se dostává na hranici upravitelnosti,” uvedl Ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Martin Pivokonský, který na téma vody zavtipkoval: „Občane, pij vodu, a radši se neptej, co tam je.”

Mikroplasty a mikropolutanty

Studie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR prokázala přítomnost mikroplastů v surové i upravené pitné vodě u všech vzorků odebraných na území ČR.(3) V upravené vodě bylo detekováno 300 až 900 částic na litr vody. Mikroplasty se mohou vyskytovat i v balených vodách a přesto, že není známý efekt plastových mikročástic na lidský organismus, dnes již víme, že některé plastové částice obsažené ve vodě mohou sloužit jako transportéry nebezpečných mikropolutantů.

Mikropolutanty jsou chemické látky, které se běžne používají ve výrobcích například jako změkčovadla plastů nebo léčiva a ve vodním prostředí putují napříč planetou. Ty nejnebezpečnější z nich dokážou narušovat hormonální systém zvířat a lidí. Jejich účinky se dávají do souvislosti mimo jiné s deformací pohlavních orgánů u krokodýlů či želv, ale i se vzrůstajícím výskytem rakoviny prsu, varlat, sníženou plodností samců či předčasnou pubertou. Jde především o bisfenol A, ftaláty či polychlorované bifenyly – ty narušují signální dráhu štítné žlázy. Podle Tomáše Cajthamla z Mikrobiologického ústavu řadu mikropolutantů a jejich transformačních produktů současnými metodikami ani nelze změřit, řekl „Měříme hormonální aktivitu vody, a z padesáti procent ji neumíme vysvětlit.” Navíc některé plastové obaly mohou do vody látky jako bisfenol A uvolňovat.
 

Pesticidy

Pravidelné monitorování Hydrometeorologického ústavu(ČHMÚ) ukázalo, že více než polovina podzemních vod, na téměř 700 sledovaných místech po celé ČR, obsahuje pesticidy a u více než 40% dokonce hydrologové zaznamenali nadlimitní koncentrace. Podívejte se na reportáž ČT24 ze 4.10.2018 popisující tento nález. Pesticidy se vyskytují i ve vodě, která je vyčerpána a rozváděna do vodovodů uvádí František Kožíšek z oddělení hygieny vody,SZÚ. Nemáme doklad o tom, že by relativně nízké koncentrace pesticidů v pitné vodě lidskému organismu škodily, nicméně tato pozorování ukazují pouze akutní rizikovost, jiným problémem je chronická rizikovost, tedy to, jak působí na lidské tělo při dlouhodobé spotřebě.(4)

Bakterie a viry

Bakterie a viry se do vodovodního řádu mohou dostávat zejména při závadách a haváriích na potrubí, průsakem do studní, vrtů atd. Takové případy nejsou výjimečné. Z těch známějších je to např. kontaminace vody na Praze 6, kdy zde v létě 2015 onemocnělo 4144 lidí.(5) U balených vod může k pomnožení mikroorganismů docházet při nevhodném skladování a ty se tak mohou stát rizikovější než voda vodovodní.
 

Rez

Rez a mechanické nečistoty se mohou do vody uvolňovat nejenom při poruchách, ale také z potrubí. Nejrizikovějšími jsou v tomto případě zastaralá vedení a odlehlejší místa kde voda déle stojí. 
 

Zbytky léčiv

Na území ČR se ve vodě vyskytují spíše vzácně a ve velmi malých množstvích. Nicméně jejich nálezy nejsou vyloučené. Plošná studie na toto téma byla provedena v letech 2009-2011.(6)

Vodní květ

Sinice a řasy významně ovlivňují účinost adsorpce pesticidů v úpravnách vod, jejich složení je velmi různorodé a některé z nich ani průmyslové úpravny odstraňovat neumí. Zbytky těchto látek poté mohou v interakci s dezinfekčními prostředky způsobovat tvorbu toxických vedlejších produktů dezinfekce.(2)

Závěr

Parametry pitné vody nejsou vždy pro běžného spotřebitele zřejmé a mnohdy ani zjistitelné, její složení a odchylky mohou mít dopady na lidské zdraví, zejména při dlouhodobější expozici. Ať již jde o pitnou vodu z vodovodu nebo balenou, oboje mají potenciál být pro lidské tělo škodlivé. Balená voda má oproti té kohoutkové značné ekonomické nevýhody, když se její cena pohybuje v jednotkách korun za litr, přitom až 80% ceny tvoří právě obal. Jenom v Evropské unii se ročně vyprodukuje na 25miliónů tun plastového odpadu.

Voda, která k nám mnohdy putuje desítky až stovky kilometrů od své poslední průmyslové úpravy, ze zdrojů s omezeným sledováním parametrů a tráví většinu této cesty v potrubí či obalech, je tak vystavována vlivům, které dále ovlivňují její parametry. Nejvhodnější je tak finální úprava vody přímo u spotřebitele těsně před konzumací. Nabízí se možnosti jak se efektivně chránit a nemusí stát majlant, švícarská společnost Novamem Ltd. vyvinula způsob filtrace, který mezi vás a pitnou vodu z vodovodu postaví bariéru, ta před hrozbami uvedenými v tomto článku účinně chrání. Pokud vás možnost ochránit se zajímá, pokračujte zde pro více informací. 

Více o smysluplném zbůsobu jak se chránit

Zdroje:

(1)Státní zdravotní ústav - Zdravotní rizika pití demineralizované vody
(2)Akademie věd České republiky - Kvalita pitné vody klesá, míní vědci
(3)Akademie věd České republiky - Unikátní výzkum potvrdil, že pitná voda obsahuje mikroplasty
(4)Česká televize - V české podzemní vodě jsou pesticidy...
(5)Česká televize - PVK: Kontaminaci vody způsobila kanalizace ze Střešovic
(6) Státní zdravotní ústav - První systematické mapování léčiv v pitných vodách v ČR

Publikováno 09.10.2018